Bezield werken – dat zou toch
normaal 
moeten zijn?

Ben je weg van je werk
 of wil je weg?

IFMS implementeren –
hoe pakken we dat aan?

Meer jonge artsen twijfelen over loopbaan

Het aantal vacatures voor bassiartsen en medisch specialisten daalde in het laatste kwartaal van 2015. Ondertussen ziet het loopbaanadviescentrum CarrièreCentrum Zorg dat een toenemend aantal jonge artsen ernstig twijfelt over hun carrièrerichting. Lees dit artikel van Medisch Contact via deze link

Wie vangt de dokter op?

Wat als een patiënt waar je een band mee hebt onder je handen wegglijdt? En hoe ga je om met de schaamte en schuldgevoelens als je betrokken bent bij een medisch incident? Begeleiding van artsen is in dat soort situaties nog lang geen vanzelfsprekendheid, maar er ontstaan langzamerhand wel steeds meer initiatieven in die richting. Lees verder

IFMS/GFMS van verplichting naar nut en samenwerkingsgericht

Met de druk op het verlenen van patiëntgerichte, kwalitatieve zorg tegen lagere kosten, groeit het besef dat de medische staf medeverantwoordelijk is voor het functioneren van de individuele medisch specialist. Een logische volgende stap is het inrichten van een groepsgerichte methodiek die niet zozeer werkt met verbeterpunten, maar de aanwezige talenten en drijfveren van de individuele medisch specialisten en de maatschap/vakgroep/ZBC als geheel benut. Lees verder